Skip to main content

Algemene voorwaarden

Bij deelname aan de les gaat u akkoord met de algemene voorwaarden:

Sociaal

Aangeraden word om vijf minuten voor de les aanwezig te zijn. Te laat komen kan storend zijn voor de medecursisten. Wanneer de deur nog gesloten is, is de vorige les nog niet afgelopen, dan graag even wachten in de kleedlokalen.
Persoonlijke uitingen van cursisten worden vertrouwelijk behandeld, zowel door de docente als de medecursisten. 
Laat kostbare voorwerpen niet in de kleedruimte achter maar neem ze mee in het leslokaal. Tassen graag zoveel mogelijk tegen de wand en buiten je bewegingsruimte plaatsen in de yogaruimte. De eigenaar van de accomodatie noch de docente stelt zich aansprakelijk voor diefstal of verlies. Graag telefoon op stil of liever nog op vliegtuigmodus of uit. Dit is beter voor de algehele aandacht en voor je eigen rust. Zijn er uitzonderingssituaties laat dit dan voor aanvang van de les weten aan de docente.

Medisch

Men is verplicht om voor aanvang van de les eventuele lichamelijke of psychische klachten te melden aan de docente zodat zij verantwoorde alternatieven kan aandragen. Mocht zich tijdens de les een beperking aandienen, ga hier dan met respect voor het eigen lichaam mee om: voer de oefening minder intensief uit of sla hem over en doe iets waar je je prettig bij voelt, blijf binnen de eigen grenzen bewegen. Blijf niet lopen met een klacht maar raadpleeg uw huisarts!
De docente kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld indien er sprake is van letsel of verwonding tijdens of na de les.

Afmelden

Indien de cursist verhinderd is, wordt het op prijs gesteld als dit tijdig telefonisch, per sms/app of per mail wordt doorgegeven, zodat de les op tijd kan beginnen. Individuele lessen die binnen 24 uur voor afspraak worden geannuleerd, zullen volledig in rekening worden gebracht. Bij annulering voor die tijd worden geen kosten in rekening gebracht. Opzeggen van deelname aan de lessen kan op het einde van elk kwartaal.

Betaling

Het cursusgeld dient voor aanvang van de eerste les van het nieuwe kwartaal betaald te zijn. Je bent dan van een plek verzekerd na betaling van het cursusgeld. Betaling per bank heeft de voorkeur. Bij een tweede betalingsherinnering zal er €10,- aan administratiekosten in rekening worden gebracht. Wanneer er niet aan de betalingsverplichting wordt voldaan kan de docente de cursist de toegang tot de les weigeren. De betaling geschied per kwartaal.
Wanneer een cursist tijdelijk een langere tijd afwezig is in verband met stage in het buitenland, langdurige ziekte of iets dergelijks, dan kan er uiteraard in overleg tot een aangepaste regeling overeen gekomen worden.
Een proefles is gratis, komt men niet dan graag tijdig een mail, app of telefoontje.

Les inhalen

Gemiste lessen kunnen worden ingehaald op een ander moment. Gemiste uren kunnen worden meegenomen naar het aangrenzende kwartaal maar alleen binnen het lesjaar, daarna komen de lessen te vervallen. De cursist is zelf verantwoordelijk voor het tijdig inhalen van de lessen. Geen tijd om in te halen? Je mag de les cadeau geven aan een vriend/vriendin of familielid!

Sluiting

Op feestdagen en tijdens de schoolvakanties word er in principe geen yogales gegeven. Mocht de docente hiervan afwijken dan wordt dit vermeld via de mail en/of via de website.

 

DSC05832